Zdravé ergonomické sezení  

ABY BYLA ŽIDLE OPTIMÁLNĚ VYUŽÍVÁNA, JE TŘEBA, ABY SE JÍ PRACOVNÍK NAUČIL SPOLEHLIVĚ OVLÁDAT.

Při každé práci vstoje i při sezení je třeba zajistit, aby páteř byla ve fyziologickém, tj. přirozeném tvaru s charakteristickým dvojitým zakřivením. Proto největší tlak při sezení musí být v místech sedacích hrbolů.

To je možno zajistit buď správnou skladbou čalounění sedadla vhodně natáčející pánevní pletenec nebo „lumbálním principem“, tj. pomocí bederní opěrky.

Pro zdraví jedince je nesmírně důležité vybrat správně z nabídky kancelářských židlí dle typu práce a pro určitého člověka, tedy ergonomicky optimální židli.

Co je to, když se řekne ERGONOMIE:

Vědní obor nazvaný uměle vytvořeným slovem ergonomie, z řečtiny ergon = práce a nomos = zákon, je zaměřen na ochranu zdraví při různém lidském konání. Důvodem pro vytvoření „umělého“ označení byla snaha o zdůraznění rovnocenné účasti všech oblastí vědeckých a technických znalostí ve vztahu k člověku a jeho činnostem.

 
Ergonomie vychází jak z nauk
o člověku (např. antropologie, antropometrie, biomechaniky, hygieny, psychologie a dalších) a poznání činností a potřeb člověka, tak z poznatků materiálů, technologií, technických
věd. Vhodně vybraná, dobře nastavená a správně používaná pracovní židle spolu s dodržováním zdravého životního stylu vytváří podmínky pro ochranu zdraví uživatele.
Pamatujte:

důležité je správně vybrat, správně nastavit a správně používat.

Pracovní židle pro dlouhodobé sezení je nástrojem na sezení, který dokáže zajistit individuální přizpůsobování individuálním potřebám uživatele a jeho práce, zajišťuje dynamické sezení i správné podepírání těla vsedě při zachování fyziologického = přirozeného dvojitého zakřivení páteře bez zplošťování nebo zvětšování páteřních oblouků. Je nutné naučit se správně nastavit a používat svou pracovní židli, čímž se zamezí nežádoucím negativním vlivům nesprávného sezení.